ÅsiktsTorget: gör skillnad i vår värld

När du deltar i våra betalda onlineundersökningar är det inte bara du som blir belönad. En del av det som gör ÅsiktsTorget unikt är att vi gör en donation till välgörenhet efter varje onlineenkät som du slutför. Det är helt gratis och kostar dig ingenting – vi belönar dig med poäng och du bestämmer vilken välgörenhetsorganisation som får en kontantbelöning från oss å dina vägnar. Att tjäna pengar på nätet och samtidigt stödja ett gott ändamål har aldrig varit enklare.

ÅsiktsTorget arbetar med tre välgörenhetsorganisationer: CONCERN Worldwide, World Land Trust (WLT) och World Animal Protection (WAP). Var och en av dessa viktiga organisationer är beroende av donationer för att driva sin verksamhet. ÅsiktsTorget gör en donation till din favoritorganisation efter varje betald undersökning, och vi frågar efter varje slutförd onlineundersökning vilken organisation som ska få donationen. Läs mer om välgörenhetsorganisationerna nedan

CONCERN Worldwide − stöd välgörenhetsorganisationer genom att delta i betalda undersökningar

CONCERN Worldwide

CONCERN Worldwide arbetar för en värld utan fattigdom. De hjälper några av världens fattigaste människor och jobbar för att bekämpa hunger och förändra liv genom att stödja samhällen i kris och erbjuda praktiska lösningar för att göra skillnad. CONCERN erbjuder utbildningsprogram, stöd vid naturkatastrofer, tillhandahåller mat och medicin för att minska undernäring och sjukdomsspridning, och stödjer försörjningsmöjligheter för att uppmuntra självförsörjning för en bättre framtid.

Läs mer on CONCERN:s arbete genom att besöka deras webbplats: https://www.concern.net/

World land Trust − stöd välgörenhetsorganisationer genom att delta i betalda undersökningar

World Land Trust

World Land Trust (WLT) är en internationell välgörenhetsorganisation som strävar efter att bevara och skydda hotade livsmiljöer i hela världen. Deras uppdrag är att skapa reservat, skydda den biologiska mångfalden och hantera naturliga ekosystem för att skydda utrotningshotade arter. De utvecklar även partnerskap med lokala samhällen och skapar global medvetenhet genom utbildning om vikten av att skydda vår naturliga värld.

Läs mer om World Land Trust och deras arbete på: Läs mer om World Land Trust och deras arbete på: http://www.worldlandtrust.org/